Executive Coaching

Gör du som du alltid gjort kommer du troligtvis få ett resultat
som är snarlikt de du fått tidigare.
Vill du få ett annat resultat?

För vem:

Söker du svar på traditionellt sätt? Vill du utvecklas men vågar inte lämna din komfortzon?
Då är inte jag rätt person för dig.

Jag jobbar inte med prognoser jag jobbar med målsättningar på en högre nivå där det krävs att du utmanar dig själv och inte agerar med autopiloten påsatt. Vill du få ögon öppnare? Se situationen ur ett större perspektiv, mycket större perspektiv? Få fram lösningar och hantera frustrerande problem. Gå till kärnan och känna en helhet och kanske meningsfullhet. Vill du uppnå resultat du inte trodde gick? Vill du leda från en högre nivå? Vill du utmanas? Har du bestämt dig? Då har du kommit till rätt plats.

Ämnen:

Det finns en bredd av ämnen vi kan beröra men alla har sin grund i din yrkesmässiga profession som chef och ledare. Det innebär att vi kommer hantera och beröra verksamhets-affärsmässiga, ledare/medarbetare, karriärmässiga och personliga frågor på vägen. Öppenheten är stor.

Mål:

Du har uppnått de mål som är rätt för dig och verksamheten.
Vårt samarbete har haft en mycket hög kvalitetsnivå – både relations och innehållsmässigt

Agilt Upplägg:

Vad är Agil ledarutveckling?

  • Når alltid rätt mål – när verkligheten förändras så justeras även målet längs vägen för att garantera att man alltid når rätt mål.
    ( När kartan inte stämmer med verkligheten, går vi efter verkligheten )
  • Korta avgränsade träningsprogram med fokus på det mest aktuella området- med fokus på korta intensiva tränings perioder bryter man ner helheten till greppbara vardagsnära beteendeförändringar och utvecklas steg för steg.
  • Träning och utveckling i verkligheten – forskningen visar tydligt att inlärning och utveckling är mest effektiv när den sker i samspelet med andra i den dagliga miljön.

Programmet är utvecklats utifrån beteendevetenskaplig forskning, kring inlärning och förändring av beteenden och tankemönster. Med hjälp av modern teknik skapar vi ett skräddarsytt och vardagsnära upplägg. Närheten till vardagshändelser är viktig då vi vet idag att all inlärning och personlig utveckling sker bäst i verkligheten. Du tränas i relevanta utmaningar med direkt feedback på dina framgångar. Vi jobbar med 6 veckors program där vi varvar träning, coachning, teori och träning. Vid behov lägger vi upp kompletterande 6v program.

Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte

PDF finn här: Executive Coaching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *