Om Dialogue Sweden

Dialogue Sweden utvecklar företagskulturer, ledare och medarbetare steg för steg.

Visionen är att företagskulturer med konkurrenskraft i världsklass skapas
när verksamheten fokuserar på att få fram ledare som har förmågan att skapa tillit och förtroende och höja engagemangsnivån bland medarbetarna för att vara aktivt delaktiga i verksamhetens framgång.
Dialogue Sweden vill genom sina konsulttjänster bidra till att utveckla fler verksamheter som sätter människan i fokus för att skapa stabila och långsiktigt lönsamma företag.

Värdegrund

Vi har följande värdeord som vår kompass, som ska styra våra beteenden, i ord och handling.

Enkelt – Tillgängligt, skapa okomplicerade eller lätt förståeliga processer och budskap, förenkla, designmässigt rent, avskalat, prestigelöshet

Öppenhet – inbjudande värme där alla har möjlighet att vara delaktiga, transparens både i ord och handling, mångfald – där olikheter berikar och skapar utveckling och framgång, samarbete är styrka, generös med kunskap, information och tankar, inkluderande, frihet

Nyfikenhet – lust till kreativiteten, skapa nytt, utveckla, förändra status quo, upptäcka , testa och prova på

Äkta – autentisk, att vara sann i ord och handling, det skapar tillit och förtroende

Kärlek – glädjen när det finns värme och omtänksamhet i relationen till din omgivning, en tillit, delaktighet och att få vara den man är, respekt och acceptans, lusten att vilja bidra till andras framgång

Dialogue Sweden är ett företag som drivs av glädjen att se andra människor
växa. Vi har ett öppet sinne och en djup tro på människans kraft och potential.
Oavsett ursprung, sexualitet eller religiös bakgrund har vi liknade mänskliga
behov. Genom att medvetande göra dessa kan vi gemensamt skapa
kommunikationsvägar som på ett enkelt sätt skapar relationer där delaktighet,
förtroende, tillit, ansvarstagande och engagemang råder.

Företaget grundades 2008 av Tomas Bogren. Är socialpsykolog och har
över tio års erfarenhet som Executive Coach med uppdrag inom bl.a. Företagskultur, Ledarskap Talent Development och Employee Engagement. Han har utvecklat värderingsverktyget ” CoreValueSolitaire”. Han har över åren haft över 700 klienter och fler än 2000 coachtimmar. Arbetar individuellt och/eller på grupp / företag nivå.

Dialogue Sweden är ingår i ett nätverk som tillsammans med andra konsulter
erbjuder ett brett utbud av tjänster. Alla med fokus på att bidra till en
företagskultur i världsklass. I nätverket finns det konsulter och experter inom,
Retorik, Storytelling, Ledarskap, OBM, KBT, Marknadsföring, Kommunikation,
Sociala Medier, Employer blandning, Talent Management, Performence
Management, UGL, m.fl.