“Det mest utmanande ledarprogrammet hittills”

 3x Effektiv ledarutveckling

Många av ledarutvecklingsprogrammen idag sträcker sig över längre tid, ibland månader, t.o.m. år. Innehållet är omfattande och bra men ofta är det bara delar av programmet som motsvarar just dina personliga behov som ledare. Och varför betala för program du inte använder i vardagen? Det är även vanligt att dessa program sker på någon fin konferensgård långt bort från den vardag och verksamhet du faktiskt verkar i.

Vi tänker annorlunda. Vi har tagit fram ett effektivt och utmanande program som på kort och avgränsad tid etablerar, nya framgångsrika beteenden som skapar utveckling och framsteg, för dig som ledare och i din verksamhet.

  • Effektiv kompetens utveckling – har alltid fokus på det mest aktuella utvecklingsområdet. Ett område i taget. Skräddarsytt efter ditt behov och er verksamhet.
  • Effektiv inlärning – integrerad i verksamheten/vardagen för att använda riktiga händelser. Varvar teori, med träning, feedback och coachning
  • Effektiv resurs användning – du som ledare har maximal närvaro i verksamheten. Din tid är dyrbar. Alltså fokus på tid för inlärning. Minimerad ”spilltid” Intensiv och avgränsad programtid på 6 veckor

 

Boka ett förutsättningslöst första möte direkt.

PDF finns här 3 x Effektiv ledarutveckling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *