Manage Progress NOT People

Progress Principle –

Vårt program har utvecklats utifrån Harvard professorn Teresa Amabile senaste forskningsrön ”The Progress Principle” och hur ledare konkret kan aktivera rätt katalysatorer som genererar engagerad personal och hög produktivitet. Hennes forskningen visar tydligt att det tyngsta skälet till att skapa team med hög produktivitet, kreativitet, glädje, och energi är att människan vill utvecklas och göra framsteg. Hemligheten ligger i att fokusera på och synliggöra och supporta de små framsteg som sker dagligen. “Manage Progress NOT People ” Det som skapar ett gott ”inre arbetsliv”. Utmaningen många ledare har är att ändra de beteendemönster som motverkar och hindrar framstegen.

Ett effektivt ledarutvecklingsprogram

Många av dagens ledarutvecklingsprogram sträcker sig över längre tid, ibland månader, t.o.m. år. Innehållet är omfattande och bra men ofta är det bara delar av programmet som motsvarar just dina personliga behov som ledare. Det är även vanligt att dessa program sker på någon fin konferensgård långt bort från den vardag och verksamhet du faktiskt verkar i.

Vi tänker annorlunda. Vi har tagit fram ett effektivt och utmanande program som på kort och avgränsad tid etablerar, nya framgångsrika beteenden som aktiverar de katalysatorer som skapar utveckling och framsteg, för dig som ledare och i din verksamhet.

Med hjälp av modern teknik, Viary och beteendevetenskaplig kunskap kring inlärning och grupp processer, skapar vi ett skräddarsytt upplägg integrerat i Er verksamhet.

Boka ett möte så berättar vi mer.

PDF fil finns här Framstegs fokuserad ledarutveckling

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *