Den tredje kraften

Den tredje kraften

Vågar du utmana dig själv och de invanda mönster ni har i er verksamhet?

De handlingsmönster som gör att ni inte kommer vidare, de som gör att ni inte kommer före era konkurrenter. Vågar ni agera utanför er “comfort zone”?

Är övertygad om att ni är strålande duktiga och har en fantastisk kompetens inom ekonomi, teknik och/eller ingenjörs området. Benchmarkat er mot bransch kollegor, ISO certifierat er?  Lean? 5S?  Ja ni har allt på plats när det gäller utvecklings processerna. Och ni letar efter alla avvikelser ni kan hitta.

Men har ni lyckats skapa en personalgrupps om är delaktig, ansvarstagande och engagerad i verksamhetens framgång. En personal som är stolt att jobba hos er?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *