Varför sa du upp dig själv?

Fel person på fel plats kostar skjortan

Att
rätt medarbetare på rätt plats är bra för lönsamheten är det väl ingen
tvekan om – men har du koll på vad medarbetare – som av olika
anledningar underpresterar – kostar företaget? Enligt SHL kostar dålig
personalutveckling och fel personal svenska företag och organisationer
långt över tio miljarder kronor varje år. Lika viktigt som det är att
vara bra på att utveckla och behålla rätt medarbetare är det
följaktligen att inte ha omotiverade medarbetare i företaget.

Saratoga
Institute uppskattar kostnaden för att förlora en
genomsnittsmedarbetare till en årslön. PWC säger att genomsnittet ligger
på 700.000kr. Vilket innebär i ett företag med 300 anställda och som
har en frivillig personalomsättning på 10% per år vilket blir
21.000.000kr bara i personalomsättnings kostnader.

Vilka cheferna tror är skälen till varför medarbetare har sagt upp sig och vad de anställda faktiskt har sagt

Cheferna tror                                          Anställda har sagt

Högre lön 89%                                         Högre lön 12%
Andra skäl 11%                                       Andra skäl 88%

Källa: Harvard Management/Saratoga Institut, 1998

Nu
kommer Dialogue göra en jämförande studie. Vi vill ta reda på varför svenska
medarbetare väljer att säga upp sig själva. Målet är 1000 respondenter.
Resultaten kommer publiceras vintern 2013/2014

Här
är länken till enkäten http://www.surveymonkey.com/s/2BZFZDR

Du är varmt välkommen att själv svara.

Dialogue är en affärspartner som hjälper mindre företag att utveckla en företagskultur i världsklass. I våra uppdrag jobbar vi med, Värderingar och Värdegrunder, Etik och Autencitet, Ledarskap och Chefskap, Engagemang, Utveckling och avveckling, Personliga varumärken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *