Ytterligare en TalentBoost konsult

Ytterligare en TalentBoost konsult

Den pågående lanseringen av vår nya tjänst TalentBoost har fått ett mycket gott mottagande på marknaden. Det är som ett led i detta mycket glädjande och med värme och stolthet kunna presentera vår nya TalentBoost Konsult.

Jeanette Gardner

Hon är en Senior
konsult och coach, sedan 14 år med en omfattande kompetens inom Talent
Management, Performance och Change Management, strategisk HR, ledarskap
och kompetensutveckling. Hon är certifierad inom en rad modeller och
beteendeanalysverktyg.Och nu även licensierad som TalentBoost konsult.

Jeanette
identifierar företagets talangstyrka och potentiella kompetensgap.
Hennes specialitet är intern karriärplanering men hon arbetar med hela
paletten inom strategisk talent management, dvs attrahera, rekrytera,
utveckla och behålla.

Hon
har bl a innehaft en rad ledande befattningar inom Bonnier Media och
den amerikanska globala koncernen IIR. Förutom i Sverige har jag arbetat
i Danmark, USA, Kanada, England, Tyskland samt Mellanöstern.

“Din talang avgör vad du kan göra. Din motivation avgör hur mycket du är villig att göra.
Din attityd avgör hur bra du gör det”

Sagt om Jeanette

”En
fantastisk och inspirerande coach som får en att ändra attityd till
jobbet och inse sina dolda kompetenser. Kan identifiera drivkrafter och
styrkor, ger självinsikt och gör att det är roligt att gå till jobbet.”

 

Kort om tjänsten:

TalentBoost – en investering som ger snabba resultat

TalentBoost är en helt ny talent development-tjänst från Dialogue Sweden
som kan fungera som en viktig pusselbit i företagets arbete med att utveckla och peppa
sina talanger, men också hjälpa omotiverade medarbetare att våga ta steget att lämna företaget
– ett scenario som lönar sig för både individen och arbetsgivare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *