50 sätt att öka medarbetarnas engagemang

3399569097_fabcf4bb06_z1-640x400Fauxto_digit/Flickr.com(CC)

Små handlingar – stor effekt

Det finns ett uttryck som lyder “många bäckar små gör en stor å”. Dessa uttryck har visat sig ha mer att berätta, när det kommer till hur vi kan skapa mer effektiva och lönsamma verksamheter och organisationer idag, än vad många anat.

Gallup har genom sin mångåriga och globala forskning kring medarbetares engagemang, visat på skrämmande resultat. Oavsett vilket land de genomfört sina studier i, så visar resultaten på att det är endast 15-20% av de anställda som är engagerade i sina jobb. Enligt Dagens Industri är den siffran 16% i Sverige. Alltså 80-85% som är oengagerade eller t.o.m. aktivt oengagerade. De har även visat på att en engagerade medarbetare är 21-22% mer produktiv och lönsam för arbetsgivaren.

 

Hur gör man för att öka engagemanget bland personalen?

Harvard professorn Teresa Amabile´s forskning, “The Progress Principle” visar på ett tydlig koppling mellan de små stegens effekt och verksamhetens utveckling och medarbetarnas engagemang. David Zinger, en av världens största gurus inom employee engagement, talar även han om de små och kraftfulla handlingarnas betydelse i “The 6S´s of Employee Engagement Actions”

Jag kommer nu under 5 veckor lyfta upp exempel på små men så viktiga handlingar du kan träna på under den närmsta tiden för att öka engagemanget bland dina medarbetare. Till slut kommer du ha fått 50 sätt du som ledare kan välja att agera på. Förslagsvis välj ut en max två per vecka av de förslag jag kommer presentera längre ner, och  utför dessa så konsekvent du kan. Det är viktigt att det är något som ligger dig nära och kommer upplevas naturligt.  Följ gärna upp detta genom att notera hur ofta du utfört just denna handling. Notera dagligen. Mina förslag på handlingar kommer från egna erfarenheter, forskning och de nätverk jag tillhör.

Vecka 1

  • “Säg hej” Kan låta nästan löjligt men denna lilla handling har stor betydelse när det kommer till att bli sedd och bekräftad. Gå gärna och gå runt bland dina medarbetare och välkomna dom till jobbet idag. Behöver inte hälsa på alla samma dag om det inte går, men se till att du hälsat på alla under veckan.
  • Sätt upp en workshop där medarbetarna och du tillsammans kan fokusera på hur ni kan etablera en engagerad företagskultur. Vad det innebär hos just er.
  • Avsett lite tid 5-10min, med varje medarbetare och lyssna på hur dom ser på verksamheten och vilka utmaningar de har framför sig.
  • “Säg tack så mycket” för välutfört arbete. Detta korta kärnfulla uttryck har så stort innehåll. Helt kostnadsfritt men oerhört värdefullt och påverkar medarbetares prestation och engagemang betydligt. Var uppriktig.
  • Ha knytkalas! Skapa månadsvisa lunchmöten där personalen kan korsbefrukta verksamheten med nya infallsvinklar på situationer och utmaningar i verksamheten.
  • Var nyfiken och lär dig något nytt om dina medarbetare. Följ upp detta senare för att bekräfta att du sett och hört personen.  Gärna något som har med fritiden att göra eller inom den privata sfären. Vad är viktigt för den personen i livet just nu?
  • Ha kul! Ett skratt smittar och får stressnivån att sjunka. Fundera ut ditt sätt att bjuda på lite skratt i vardagen. Behöver inte ens vara du som utför.
  • Fråga en medarbetare om hjälp med någon av de uppgifter du har på ditt bord just nu. Hur ser den personen på din utmaning. Det ska vara någon utanför ditt närmsta team.
  • Kratta manegen. Ta bort något som hindrar någon av dina medarbetare att utföra ett bra arbete.
  • Ha dörren öppen för dina medarbetare. Låt alla känna till att du välkomnar alla in med sina tankar och funderingar.

Vill du räkna ut vad det kan kosta med engagemangsläckage?

Daniel Almstedt lyfter fram en formel hämtad från VD-tidningen som kan användas för att göra en beräkning. Följ dessa länkar.

 

Återkoppla gärna med synpunkter, kring dessa. Vilken effekt det fick? Du kanske har egna bra exempel som du använt för att öka engagemanget bland dina medarbetare. Dela gärna med dig.

Ha en bra arbetsvecka.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *