Små framgångar – värda att fira – 50 sätt att öka medarbetarnas engagemang, del 2

http://www.flickr.com/photos/nasa_goddard/
NASA

Små framgångar – värda att fira

Vad är framgång för dig?

Framgång – när vi tänker på framgång är det inte ovanligt att vi tänker i perspektiv av att ha uppnått långsiktiga mål eller gjort något större genombrott. Dessa framgångar är underbara, vi blir fyllda av energi, glädje och en tro på att vi kan klara allt. Vi är oslagbara.

Men framgång kan även vara att lyckas i det lilla. Det kan vara en programmerare som efter en veckas hårt arbete äntligen lyckas knäcka buggen som ställt till så stort problem. Det kan vara för säljaren som lyckats boka in ett möte med en viss drömkund. Det kan även vara att du lyckats hålla det där föredraget som du varit så nervös och spänd för, eller kanske att du lyckats lista ut varför något inte funkade som det var tänkt. Det gemensamma för dessa små framgångar är att de är av betydelse för oss.

Men oavsett storlek, så blir vi fyllda av energi, glädje, motivation och engagemang när vi lyckas. Vi ser mer positivt på andra människor runt om oss. Vi blir mer engagerade, samarbetet flyter bättre, större öppenhet till varandras bidrag, mer fokus på lösningar, större vilja att hjälpa varandra och generöst dela med sig av vår kompetens. Framgång föder framgång.
Det absolut viktigaste för en ledare som vill skapa engagemang och energi bland medarbetarna  är att, synliggöra o fira deras dagliga framgångar i ett meningsfullt arbete.

Fler sätt för att öka engagemanget bland personalen?

Jag kommer nu under 5 veckor lyfta upp exempel på små men så viktiga handlingar du kan träna på under den närmsta tiden för att öka engagemanget bland dina medarbetare. Till slut kommer du ha fått 50 sätt du som ledare kan välja att agera på. Förslagsvis välj ut en max två per vecka av de förslag jag kommer presentera längre ner, och utför dessa så konsekvent du kan. Det är viktigt att det är något som ligger dig nära och kommer upplevas naturligt. Följ gärna upp detta genom att notera hur ofta du utfört just denna handling. Notera dagligen dina egna framsteg. Mina förslag på handlingar kommer från egna erfarenheter, forskning och de nätverk jag tillhör.

Vecka 2:

 • Ta reda på vilka utmaningar medarbetarna har i sitt liv just nu, uppmärksamma när de lyckats övervinna dessa. Då blir medarbetaren sedd, bekräftad och känner sig betydelsefull. (måste inte vara arbetsrelaterat). Små framgångar är viktiga.
 • Var tydlig med vem du som ledare och chef är. Berätta vilka värderingar du står för som person.  Agera efter dessa, då blir det lättare att följa och respektera dig. Var konsekvent.
 • Lär dig något nytt.  Dina medarbetare är genier som har en enorm kompetens inom en rad olika områden.  Välj ut något område du vill få bättre kunskap inom, sök upp lämplig medarbetare. Låt medarbetaren lära upp dig. Tacka för kunskapen.
 • Var öppen med information kring verksamhetens förutsättningar. (ekonomi, marknadsandel m.m.) Både positiv och negativ. Lär upp de som inte förstår. Var beredd på att svara på frågor. Var ärlig i dina svar. Det skapar tillit, förtroende och engagemang och en förståelse för kommande utmaningar.
 • Använd storytelling – inför en punkt på era veckomöten, där ni går laget runt och alla har möjlighet att svara på frågan – Nämn något positivt som hänt under veckan som gick. Medarbetaren väljer vad som är positivt, högt och lågt, allt är accepterat, inkl. privat. Syftet är tre delat, förutom att lära känna varandra bättre och att synliggöra era små positiva framgångar, handlar det om att verksamheten samlar på sig små stärkande berättelser om hur det är att jobba hos er alt. kunder och leverantörers upplevelser av er.
 • Bjud ut en medarbetare på lunch. Lyssna på vad hen har att säga. Låt hen styra samtalet. Fånga något som kom fram och agera på detta.
 • Ta en minut – gör till en vana att inför varje handling/beslut stäm av med dig själv.  Ligger denna handling/beslut i linje med mina personliga prioriteringar? Är de i linje med mitt teams mål? i linje med vad organisationen står för? Ligger denna handling i linje med vad jag säger att jag står för?
 • Ta tillsammans med medarbetaren fram tydliga motiverande, utvecklande personliga utmaningar och mål. I första hand för personen, i andra hand verksamheten. En stärkt person är alltid bra för verksamheten.
 • Stötta en medarbetare att få bort ev “energitjuvar” som begränsar individens möjligheter att framgångsrikt göra ett bra jobb.
 • Fira – hitta ert sätt att fira små meningsfulla framgångar på.
  Ni kan göra som NASA och sätt på er gigantiska glasögon eller sabla en flaska. Oavsett hur ni gör, gör det på ert sätt.

 

Säg till mig och jag kommer glömma vad du sagt. Visa mig och jag kommer att komma ihåg. Involvera mig och jag kommer förstå”

 

Tidigare blogg i serien kan du läsa här:

Små handlingar – stor effekt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *