Små handlingar gör dig exeptionell – 50 sätt att öka medarbetarnas engagemang del 3

TalentBoost

Jag vill bjuda in dig till en kort tanke övning

1. Först tänk på några av egenskaperna hos en exceptionell ledare.
2. Sen tänk på egenskaperna hos en ineffektiv ledare.

 

Du kom förmodligen fram till något i stil med, följande egenskaper:

Exceptionell Ledare:
Tydlig vision, Inflytelserik, God kommunikatör, Stärkande, Ödmjuk, Påkopplad, Tillgänglig, Inspirerande, Stödjande…

Ineffektiv Ledare:
Dominerande, Inkonsekvent, Manipulativ, Frånkopplad, Otillgänglig, Egocentrisk …

Vilken typ av ledare anser du dig vara?
Troligtvis, men kanske svårt att erkänna så har du delar från båda.
Värt att tänka på är att vi alla har förmågan att vara båda.

En exceptionell ledare är en person som har förmågan att medvetet se när den inte är som bäst, men också har förmågan att mentalt förflytta sig och leda från en högre nivå igen.
De har ett medvetet ledarskap. Enkelt eller hur??  Nja inte alltid…

Det är inte helt överraskande att vi i situationer av stress, osäkerhet och rädsla gör att vi riskerar att uppvisa negativa drag av ledarskap. Och detta är av goda skäl.
Rädsla, som är en tillgång vid fara, har förmågan att kortsluta vår hjärna och begränsa våra möjligheter, att få tillgång till neo-cortex, den del av hjärnan som kan på högre nivå hantera processer såsom empati, medkänsla och kloka beslut. Att övervinna denna automatiska reaktion på stress krävs medvetenhet och betydande mod – den typ av mod som bara kommer av vara medveten kring sig själv och sina egna värderingar. Vad vill du stå för som ledare?

Små handlingar gör dig exceptionell

Genom att öka din medvetenhet och göra aktiva val har du möjlighet att själv välja om du vill vara en exceptionell ledare. Med medveten träning av små handlingar som ökar engagemang bland medarbetarna,  kommer du träna upp de egenskaper som gör dig till en exceptionell ledare. En av nycklarna för att lyckas heter repetition.

Mitt förslag är: välj ut en max två per vecka av de förslag jag kommer presentera längre ner. Det är viktigt att det är något som upplevs naturliga och betydelsefulla för dig. Sätt eget motiverande mål hur ofta handlingen ska ske. Utför dessa så frekvent du kan. Följ upp genom att notera hur ofta du utfört just denna handling. Notera dagligen dina egna framsteg.

Vill du ha fler exempel? Jag kommer under 5 veckor lyfta upp exempel på små men viktiga handlingar du kan träna på för att öka engagemanget bland dina medarbetare. Till slut kommer du ha fått 50 sätt du som ledare kan välja att agera på. Mina förslag på handlingar kommer från egna erfarenheter, forskning och de nätverk jag tillhör.

Vecka 3.

1. Le – ett leende betyder så mycket. Le lite extra när du möter dina medarbetare på arbetsplatsen, men även i privata sammanhang. Ett leende är en stark positiv bekräftelse av att du sett medarbetaren.
2. Bästa kompis – att veta att det finns någon i en grupp man kan lita på och prata om allt med skapar en tillhörighet och engagemang att bidra till gruppens framgång. Att uppleva ensamhet och utanförskap när man är del av grupp (kollegor på arbetsplats) är en fruktansvärd upplevelse och garanti på lågt engagemang. Säkerställ att alla har någon som de kan kalla ”bästa kompis” på jobbet.
3. Erkänn dina brister och när du gjort fel – Ta upp situationen som ett tillfälle för lärdom. Visa genom att ha en öppen dialog hur ni kan hantera o lösa liknande händelser framöver. Inte bara visar du dig mänsklig och inger trygghet att du står för vem du är. Det finns en storhet i att visa upp sina svagheter. Det stärker även relationer.
4. Omtanke – det finns tillfällen när vi kan behöva lite extra omtanke ex. när vi är sjuka. Tänk dig att du fått influensan du ligger nedbäddad med hög feber, näsan rinner och halsen bränner och har inte kraft att ta dig för någonting. Tänk dig då att det ringer på dörren och där står hemleverans av någon delikat soppa med gott surdegsbröd till. Då är det skönt att veta och känna att det finns människor runt omkring dig som bryr sig. Visa att du bryr dig!
5. Lär dig namnen på dina medarbetare – Låter basalt, men kan bli en utmaning när du inte har daglig kontakt. Enklare om du är gruppchef, arbetsledare eller när hela personalstyrkan inte är mer än 50. Men oavsett, det finns inte mycket som slår känslan av att vara sedd när högre chefer kan uttala namnet på medarbetarna i ett stormöte på ex 100 personer.
6. Lös uppgifter tillsammans – när någon medarbetare fastnat med någon uppgift – sätt dig ner och försök lösa uppgiften tillsammans. Inte helt ovanligt så behöver man hjälp med att se situationen ur ett nytt perspektiv. Behöver kanske utmanas i sina förutfattade föreställningar, omformulera uppgiftens lösning och mål, för att kunna se det från en ny vinkel – först då kan man fokusera och se lösningar men inte såg tidigare. Det visar på ett engagemang och att du och medarbetarna är ett team som löser uppgiften tillsammans.
7. Uti i verksamheten – Byt roll – jobba sida vid sida med dina medarbetare och se och upplev det de gör på deras villkor. Variera mellan olika tjänster. Du lär dig om deras villkor, de får möjlighet att lära upp dig. Du blir ”ny” på jobbet.
8. Gör medarbetarna stolta – agera med en hög etik och moral. Oetiskt och omoraliskt beteende av chefer och ledare skapar inte bara oengagerade medarbetare utan är ett av de största skälen till varför talanger frivilligt väljer att säga upp sig. ex. behöver ni skära i kostnaderna se till att vara först ut att välja enklare/billigare alternativ, lyft upp händelser i omvärlden som exempel och markera din ställning.
9. Uppmärksamma betydelsefulla dagar för medarbetarna – födelsedagen är vanlig, men tänk även på årsdagen efter att någon betydelsefull anhörig har gått bort.
10. Notera, notera, notera – du har säkert fångat upp mina signaler att det är viktigt att ha dialog med medarbetarna och fånga upp personliga händelser i deras liv som är av betydelse. Det kan vara någon som ska till frisören och klippa sig el. färga håret. Det kanske är någon som ska skaffa hund eller kanske är hunden sjuk och ska till veterinären. Men om du är som jag och har svårt att minnas allt som händer. Hjälp dig själv, notera dessa små viktiga händelser på en Post-it lapp, lägg in det i kalendern eller någon annanstans där du inte kan missa det. Se till att ta upp händelsen nästa gång ni ses. Snygg du blev, hur det gick med hunden? etc.

 “Following all the rules leaves a completed checklist.
Following your heart achieves a completed you.”

Ray Davis

 

Tidigare blogg inlägg i serien hittar du här:

Små handlingar stor effekt
Små framgångar värda att fira

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *