Små julklappar med stort värde – 50 sätt att öka medarbetarnas engagemang del 4.

god-jul

 Små julklappar

Nu är det stressigt i stugorna. Mycket som ska hinnas med innan tomten kommer. Brev ska skrivas, paket som ska slås in. Det ska städas och fejas. Rent ska det bli. Allt ska hinnas med innan julafton. Och inte är det lugnare hemma.

Har du köpt alla julklappar? Många mjuka små, eller få  hårda stora?
Vad önskar du dig? Hur viktiga är julklapparna för dig? En tradition som till varje pris inte får brytas? el. Är umgänget, där ni njuter av god mat med nära och kära det viktigaste? *
Julklappar kanske är något som barnen får?

För egen del så är det en högtid för att umgås med familj och vänner. En tid av värme och omtanke där vi visar uppskattning av de som finns omkring en. Nu är jag lyckligt lottad som har en härlig familj och vänner att tillbringa jul o nyårs helgen med.

Men så är det inte för alla. Det är bråk och slagsmål. Brustna löften och besvikna barn. Fylla och ensamhet. En av de tuffaste och jobbigaste tiderna på året för de som inte har någon att fira julen med. Vet du hur dina medarbetare firar jul?

Hur gör ni på din arbetsplats, köper ni julklappar till personalen eller skänker ni pengar till välgörande ändamål? Oavsett vad så tänk på en sak, till julen så är omtanken om varandra extra värdefull . Behovet att bli sedd o bekräftad extra viktig.

Så ta dig tid tänk igenom vad du uppskattar hos varje medarbetare. Skicka ett personligt SMS till var och en. En jul hälsning där du även tackar för det som just den medarbetaren bidragit med.
Det är små julklappar med oerhört stort och värdefullt innehåll.

Små julklappar året runt

Du kan vara jultomte året runt. Jag kommer under 5 veckor lyfta upp exempel på små men viktiga julklappar du kan träna på för att öka engagemanget bland dina medarbetare. Till slut kommer du ha fått 50 sätt du som ledare kan välja att agera på. Sätt eget motiverande mål hur ofta handlingen ska ske. Utför dessa så frekvent du kan. Följ upp genom att notera hur ofta du utfört just denna handling. Repetition är grundläggande för att etablera nya positiva handlingsmönster. Mina förslag på handlingar kommer från egna erfarenheter, forskning och de nätverk jag tillhör.

Vecka 4.

1. Skryt – berätta hur fantastiska dina medarbetare är för din egen chef, när medarbetarna dessutom är närvarande.
2. Bekräfta dina medarbetare via sociala medier – Var öppen och ge de beröm offentligt. Att du pratar väl om dina medarbetare så att många andra kan läsa och höra. Gör inte bara den enskilde glad och stolt. Du gör även god reklam för både dig som ledare och företaget.
3. Sprid positiv feedback av ex. era kunder, leverantörer, kollegor snabbt och på så många olika sätt som möjligt. Sätt som mål att antal tillfällen med positiv feedback ska vara fler än de med negativ.
4. Var en grindvakt – håll tillbaka. Återkoppla inte alla fel, brister, kritik etc. per automatik. Sortera ut det som är bråttom och samla ihop det som kan tas upp på vecko/månadsmötet.
Sätt som mål att antal tillfällen med positiv feedback ska vara fler än de med negativ.
Det finns en vana i samhället att snabbt kritisera när fel och misstag sker. Detta sker ofta, snabbt och gärna personligt. Konsekvensen blir att man skapar medarbetare som inte vågar ta egna initiativ.
5. Inför en daglig mini enkät – använd någon mobilbaserad tjänst, be dina medarbetare svara varje dag. På om dagen varit en bra dag på jobbet 1-5? och en öppen svarsruta – för att kunna utveckla svaret. Motivation och engagemang är av flyktig karaktär. Årliga enkäter fångar även de ”just nu” känslor. Vill du ha koll på hur energin är i verksamheten gör dagliga avstämningar. Redovisa resultaten löpande och agera därefter.
6. Stå upp för och försvara vikten av att alla medarbetare känner att de vågar högt berätta deras åsikter. Det handlar om trygghet och tillit. Grunden för en verksamhet att kunna utvecklas. Då skapas även utrymme för innovation.
7. Lyssna, lyssna, lyssna – för när tilliten finns där och medarbetarna vågar berätta gäller det att lyssna vad de har att säga. Fråga o be dem att utveckla och förtydliga, men avbryt INTE. Och framförallt säg inte att ”det där har vi redan testat och det funkade inte” när du får nya förslag.
8. Bidra till något större än sig själv, kunna hjälpa andra – är mycket motiverande och meningsfullt. Diskutera tillsammans med medarbetarna. Välj något välgörande ändamål ni vill stödja. En organisation eller enstaka händelser. Gör detta till en team aktivitet. Du visar att du bryr dig om andra, företaget bryr sig och ni får ökad team känsla.
9. Bjud in – det finns en del medarbetare som anser att ”chefen sitter bara där och gör ingenting”. Bjud in dessa enskilt, visa dem vad du gör, låt de vara med och fatta beslut. Skriva rapporter, hantera konflikter, utföra administrationen. Visa dem hur komplicerad din arbetsdag faktiskt är. De kommer inte snacka en massa om hur du bara sitter på din stol efter det, garanterat.
10. Visa vägen – när medarbetare kommer till dig med problem i verksamheten, ta inte upp ”bollen”. Lita på att medarbetaren kan lösa problemet, ex. visa vägen till någon annan kollega, gärna på samma nivå, som är kompetent på området. När du lyfter fram en jämnbördig kollega som kompetent, synliggör och bekräftar du kollegan samtidigt som du verkar för kunskapsöverföring och ökat samarbete.
Finns det ingen, samverka och lär upp medarbetaren som kom med problemet från början, så har ni en kompetent till nästa gång situationen dyker upp.
Notera inom vilka områden medarbetarna har kompetens.
Berätta gärna på något vecko/månadsmöte.

God Jul och Gott Nytt År

Tidigare inlägg i denna bloggserie kring 50 sätt att öka medarbetarnas engagemang
kan du läsa här:

Små handlingar stor effekt
Små framgångar värda att fira
Små handlingar gör dig exceptionell

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *