Framtidens arbetsplats – En inbjudan att provtänka ORS

Vi lever i en tid där förutsättningar förändras allt snabbare. Informationsflödet ökar i allt högre takt. Bristen på tid är något många av oss kämpar med. Vi försöker hålla takten, men känner att vi alltid ligger efter. Detta är idag med dagens informationsflöde. Om 2 år har informationsmängden ökat med 10 ggr och 20 år med 1000ggr. Under tiden kämpar vi med att försöka filtrera informationsflödet på bästa sätt, med hjälp av olika verktyg. Vi försöker skapa kontroll. Facebook´s CEO Zuckerberg har sagt att privatlivet tillhör historien. I filmen Matrix förutspådde man att år 2023 skulle vi få diagnosen ”Information sickness” Den diagnosen fanns redan 2010. Jag lyssnade på Thomas Power´s Tedx Talk kring ”The future of social networks” Där han lyfter fram just ovanstående. Han menar vi behöver byta ”mindset”.
Vi behöver lämna det gamla analoga tankesättet CSC (closed, selective, controlled) till förmån för ett digitalt tankesätt ORS (open, random, supportive).

Detta är Thomas Power´s tankar och de är kanske inte helt verklighetsfrämmande?

movies-m-matrix-reloaded-001339-2

Idag har vi ett samhälle där myndigheter, företag, organisationer och människor är uppbyggda utifrån en modell som är stängd, kontrollerande och selektiv.
Vill du vara med så är det på våra villkor. Vi väljer (rekryterar) ut de som passar. Vi värnar om vår kunskap och information, sekretess. Vi äger informationen. Vi ser till genom processer, regler och lagar att du som är på insidan gör som vi vill.

Jag vill bjuda in dig till att provtänka ORS.
Hur tror du livet på våra arbetsplatser kommer se ut och vara?

Att provtänka ORS handlar om:
OPEN: Alltså alla tankar är rätt. RANDOM: lyft upp de tankar som dyker upp, de måste inte ens vara färdig tänkta. SUPPORTIVE backar upp och supportar genom att andra tar kanske vid där din tanketråd slutade.
Hur kommer arbetet på en HR avdelning se ut?
Hur kommer marknadsavdelningen arbeta?
Hur kommer ekonomiavdelningen fokusera på?
Hur kommer verksamheten styras/ledas?
Hur kommer jag bli bekräftad, som person/i mitt arbete?
Hur kommer relationerna mellan oss inom organisationen vara?
Hur kommer relationerna vara till vår omgivning, samhälle, andra företag, enskilda människor?
Hur kommer vi lösa våra utmaningar/problem?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *