Autentiskt Ledarskap

aktamanniskor

 

Utbildning– Autentiskt ledarskap

“In order to have courage,
you must do the inner-work necessary to know who you are.”

Howard Behar, former President, Starbucks

Jag vill bjuda in dig till en kort tanke övning.

  1. Först tänk på några av egenskaperna hos en exceptionell ledare.
  2. Sen tänk på egenskaperna hos en ineffektiv ledare.

Du kom förmodligen fram till något i stil med följande egenskaper:

Exceptionell Ledare: Tydlig vision, Inflytelserik, God kommunikatör, Stärkande, Ödmjuk, Påkopplad, Tillgänglig, Inspirerande, Stödjande…

Ineffektiv Ledare: Dominerande, Inkonsekvent, Manipulativ, Frånkopplad, Otillgänglig, Egocentrisk …

Vilken typ av ledare anser du dig vara? Troligtvis men kanske svårt att erkänna så har du delar från båda. Värt att tänka på är att vi alla har förmågan att vara båda.

En exceptionell ledare är en person som har förmågan att medvetet se när de inte är som bäst, men också har förmågan att förflytta sig och leda från en högre nivå igen. De har ett medvetet ledarskap.
Enkelt eller hur??
Inte alltid.. Det är inte helt överraskande att det är under förhållanden av stress och osäkerhet, och genom den rädsla som dessa stunder ofta är laddade med, som gör att vi riskerar att uppvisa negativa drag av ledarskap. Och detta är av goda skäl.
Rädsla, som är en tillgång vid fara, har förmågan att kortsluta vår hjärna och begränsa våra möjligheter, att få tillgång till neo-cortex, den del av hjärnan som kan på högre nivå hantera processer såsom empati, medkänsla och kloka beslut.

Att övervinna denna automatiska reaktion på stress krävs medvetenhet och betydande mod – den typ av mod som bara kommer av vara medveten kring sig själv och sina egna värderingar.

Hur väl känner du dig själv? Vilka är dina personliga värderingar?
Leva från en uppsättning av personliga, familj och affärsmässiga värden ger en stabil plattform från vilken du faktiskt kan leda. Integrerad i praktiken ger det ett medvetande som gör att du kan känna igen när rädslan har tillåtit dig att avvika från kursen, samt mod och styrka för att få dig tillbaka på rätt spår.

Autentiskt ledarskap kräver ett engagemang för att känna och leva dina värderingar. Det kräver att integrera dem i både ditt hem och arbetsliv, då blir du en autentisk ledare.

Målgrupp för utbildningen
Chefer/Ledare som vill lämna detaljstyrningen och utveckla sin agila ledarskapsförmåga och på ett aktivt och proaktivt sätt kan navigera i en kontext som består av en högre takt av ständiga förändringar och med högre komplexitet i olika situationer, frågeställningar än tidigare.

Målet med programmet
Skapat en tydlig plattform av personliga värderingar samt tränat in nya beteendemönster som ligger i linje med dessa och verksamheten.

Agilt utbildnings Upplägg
Vad är Agil ledarutveckling?

  • Når alltid rätt mål – när verkligheten förändras så justeras även målet längs vägen för att garantera att man alltid når rätt mål.
  • Korta avgränsade träningsprogram med fokus på det mest aktuella området- med fokus på korta intensiva tränings perioder bryter man ner helheten till greppbara beteendeförändringar och utvecklas steg för steg
  • Träning och utveckling i verkligheten – forskningen visar tydligt att inlärning och utveckling av sig själv och andra bäst sker i samspelet med andra i den dagliga miljön.

Jag kommer guida er genom processen med stöd av verktygen CoreValueSolitaire och Viary. Vi kommer på ett enkelt, konkretiserat och utkristalliserat sätt gå från tanke till handling.
Programmet är utvecklats utifrån beteendevetenskaplig forskning, kring inlärning och förändring av beteenden och tankemönster. Med hjälp av modern teknik skapar vi ett skräddarsytt och vardagsnära upplägg. Närheten till vardagshändelser är viktig då vi vet idag att inlärning och personlig utveckling sker bäst i verkligheten. Du tränas i relevanta utmaningar på hemmaplan, med direkt feedback på dina framgångar.

  1. Vi inleder med en workshop där vi i grupp går på djupet kring dina personliga värderingar.
  2. Lyfter fram de framgångsrika beteenden du väljer att träna på.
  3. Därefter följer ett individuellt 6 veckors program där vi varvar träning, coachning, teori och träning. Fokus kommer ligga på att implementera vardagsnära ledarbeteenden som ligger i linje med dina personliga värderingar. Ytterligare 6 veckors program kan tillkomma vid behov.

Pris enligt överenskommelse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *