Currently browsing author

Tomas

Mångfald = personer vi inte gillar?

Mångfald = personer vi inte gillar?

Men vad är mångfald? Är det att checka av när vi tar in en kvinna i en mansdominerad grupp? När vi bockat av personer med utländsk bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder? Är det själva ”bocken” som gör mångfalden? Ökad mångfald i företag och organisationer är viktigt för innovationskraften och förmågan …