Currently browsing author

Tomas, Page 3

Verto_TalentBoost_group

Manage Progress NOT People

– Progress Principle – Vårt program har utvecklats utifrån Harvard professorn Teresa Amabile senaste forskningsrön ”The Progress Principle” och hur ledare konkret kan aktivera rätt katalysatorer som genererar engagerad personal och hög produktivitet. Hennes forskningen visar tydligt att det tyngsta skälet till att skapa team med hög produktivitet, kreativitet, glädje, …

Balans

“Det mest utmanande ledarprogrammet hittills”

 3x Effektiv ledarutveckling Många av ledarutvecklingsprogrammen idag sträcker sig över längre tid, ibland månader, t.o.m. år. Innehållet är omfattande och bra men ofta är det bara delar av programmet som motsvarar just dina personliga behov som ledare. Och varför betala för program du inte använder i vardagen? Det är även …