Currently browsing tag

små framsteg

Verto_TalentBoost_group

Manage Progress NOT People

– Progress Principle – Vårt program har utvecklats utifrån Harvard professorn Teresa Amabile senaste forskningsrön ”The Progress Principle” och hur ledare konkret …