Tjänster/Produkter

Executive Coaching

Söker du svar på traditionellt sätt? Vill du utvecklas men vågar inte lämna din komfortzon?
Då är inte jag rätt person för dig.
Jag jobbar inte med prognoser jag jobbar med målsättningar på en högre nivå där det krävs att du utmanar dig själv och inte agerar med autopiloten påsatt. Vill du få ögon öppnare? Se situationen ur ett större perspektiv, mycket större perspektiv? Få fram lösningar och hantera frustrerande problem. Gå till kärnan och känna en helhet och kanske meningsfullhet. Vill du uppnå resultat du inte trodde gick? Vill du leda från en högre nivå? Vill du utmanas? Har du bestämt dig? Då har du kommit till rätt plats.

Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte

PDF finns här Executive Coaching

Utveckling av Ledningsgrupper

Gör du som du alltid gjort kommer du troligtvis få ett resultat som är snarlikt de du fått tidigare.
Vill du få ett annat resultat?

I en väl fungerande ledningsgrupp har alla fokus på de affärsmässiga målen samt att man känner varandra väl och var och en har med engagemang, tagit rollen som aktör för helhetens bästa snarare än som representant för en viss del. Man har förtroende för varandras kompetens och tar ansvar för varandras framgångar.
Idag i en omvärld där förändringar är konstanta. Utmanas ledningsgrupper att ständigt se över resursfördelning och verksamhetsinriktningar och samtidigt skapa en stabilitet i ledarskapet, strategi och relationerna till kunder och medarbetare.
Jag jobbar inte med prognoser. Jag jobbar med målsättningar på en högre nivå där det krävs att ni som ledningsgrupp utmanar er själva, både som grupp och som individer, och inte agerar med autopiloten påsatt. Vill ni få ögon öppnare? Se situationen ur ett större perspektiv, mycket större perspektiv? Få fram lösningar och hantera frustrerande problem. Gå till kärnan och känna en helhet och kanske meningsfullhet. Vill ni uppnå resultat ni inte trodde gick? Vill ni leda från en högre nivå? Vill ni utmanas? Har ni bestämt er?

Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte

PDF finns här Utveckling av ledningsgrupper

Framstegs fokuserad ledarutveckling

Vårt program har utvecklats utifrån Harvard professorn Teresa Amabile senaste forskningsrön ”The Progress Principle” och hur ledare konkret kan aktivera rätt katalysatorer som genererar engagerad personal och hög produktivitet. Hennes forskningen visar tydligt att det tyngsta skälet till att skapa team med hög produktivitet, kreativitet, glädje, och energi är att människan vill utvecklas och göra framsteg. Hemligheten ligger i att fokusera på och synliggöra och supporta de små framsteg som sker dagligen. Det som skapar ett gott ”inre arbetsliv”. Utmaningen många ledare har är att ändra de beteendemönster som motverkar och hindrar framstegen.

Ett effektivt ledarutvecklingsprogram

Många av dagens ledarutvecklingsprogram sträcker sig över längre tid, ibland månader, t.o.m. år. Innehållet är omfattande och bra men ofta är det bara delar av programmet som motsvarar just dina personliga behov som ledare. Det är även vanligt att dessa program sker på någon fin konferensgård långt bort från den vardag och verksamhet du faktiskt verkar i.

Vi tänker annorlunda. Vi har tagit fram ett effektivt och utmanande program som på kort och avgränsad tid etablerar, nya framgångsrika beteenden som aktiverar de katalysatorer som skapar utveckling och framsteg, för dig som ledare och i din verksamhet.

Med hjälp av modern teknik, Viary och beteendevetenskaplig kunskap kring inlärning och grupp processer, skapar vi ett skräddarsytt upplägg integrerat i Er verksamhet.

Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte
PDF finns här: Framstegs fokuserad ledarutveckling

Ledarutvecklings program Handeln

Nu kan du vässa ditt ledarskap!
Denna ledarskapsutbildning är anpassad för dig som behöver få snabb träning i kommunikativt ledarskap och i hur du leder andra. Utbildningsprogrammet består av olika temaavsnitt, alla över en dag och med olika infallsvinklar kring kommunikation. Du kan välja att delta på en dag eller flera. Framförallt kan du välja de avsnitt som intresserar dig och som du själv känner att du har behov av.
Ett program som är framtaget som förslag för en butiks kedja där man önskar utveckla butik chefernas kommunikativa förmåga och skapa starka lokala butiks kulturer
Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte
PDF finns här: Ledarutvecklings program Handeln

Företagskultur – från tanke till handling

Vi vet idag att företagskulturen har stor inverkan på produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Många anser är att företagskulturen är svår att ändra på, att det är svåra processer som tar lång tid att förändra. Men vi anser att det är att det är att ge upp innan men ens börjat. För oss är det att sätta upp hinder på vägen som kanske inte ens finns. Det handlar om att börja gå på rätt väg mot målet.
Vår erfarenhet är att det är oftast en mycket snabbare process än vad de flesta tror. Det handlar om att bryta ner stora förändringsprocesser till små vardagsnära handlingar. Det kräver uthållighet, mod och att våga ta de första stegen i en positivt förstärkande spiral och låta kraften i gruppdynamiken få utrymme.
För att skapa en företagskultur där medarbetarna är delaktiga, ansvarstagande och engagerade i verksamhetens framgång behöver man ett ledarskap som är motiverande för medarbetarna. För att lyckas handlar det mer om att vara en god ledare än chef. Och då behöver du veta varför dina medarbetare kommer till jobbet varje dag och vad som får dom att stanna kvar – och vad som driver dom att prestera sitt yttersta.
Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte
PDF finns här: Företagskultur – från tanke till handling – workshop

3x Effektiv ledarutveckling

Många av dagens ledarutvecklingsprogram sträcker sig över längre tid, ibland månader, t.o.m. år. Innehållet är omfattande och bra men ofta är det bara delar av programmet som motsvarar just dina personliga behov som ledare. Det är även vanligt att dessa program sker på någon fin konferensgård långt bort från den vardag och verksamhet du faktiskt verkar i.

Vi tänker annorlunda. Vi har tagit fram ett effektivt och utmanande program som på kort och avgränsad tid etablerar, nya framgångsrika beteenden  som skapar utveckling och framsteg, för dig som ledare och i din verksamhet.

Med hjälp av modern teknik, Viary och beteendevetenskaplig kunskap kring inlärning och grupp processer, skapar vi ett skräddarsytt upplägg integrerat i Er verksamhet.

Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte

PDF finns här 3 x Effektiv ledarutveckling