Uppdragsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning – Logistikföretag

Till skillnad från maskiner och produktionsprocesser så är människan inte möjlig att kopiera. Vi som människor unika även om vi har många gemensamma behov och förmågor.

Denna uppdrags beskrivning är ett exempel på vilken effekt mina tjänster kan ge. Det vi gjorde var att bygga upp en kultur där små steg skapar stort genomslag och stor effekt. Tränade in ett fokus på att bekräfta framgångsrikt beteende och att skapa utrymme, en tillit att få testa, misslyckas och att lära sig lyckas. Vi skapade mycket goda relationer mellan chef och medarbetare. Vi skapade även den mest kostnadseffektiva enheten inom den nordiska koncernen.

Läs gärna mer här: Case Logistikverksamhet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *